XIV Balcanicum

Konferencja  XIV Balcanicum odbyła się w dniach 23-24 października i nosiła tytuł: Polacy na Bałkanach. Na konferencji wygłoszonych zostało 18 referatów, w tym 11 przez członków Komisji Bałkanistyki. Referaty publikowane są  w formie artykułów  w recenzowanym czasopiśmie „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”.
Program konferencji dostępny w formacie pdf: Polacy na Balkanach _ Program sesji 2015