Członkowie

1. Prof. UJ dr hab. Ewa Bujwid-Kurek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2. Dr Agnieszka Chwieduk – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

3. Prof. dr hab. Ilona Czamańska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu PRZEWODNICZĄCA (biogram i publikacje)

4. Dr hab. Tadeusz Czekalski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5. Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

6. Prof. UZ dr hab. Jarosław Dudek – Uniwersytet Zielonogórski

7. Prof. dr hab. Mirosław Dymarski – Uniwersytet Wrocławski

8. Dr Danuta Gibas-Krzak – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

9. Prof. dr hab. Ryszard Grzesik – Instytut Slawistyki PAN

10. Dr Jerzy Hatłas – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

11. Prof. dr hab. Jerzy Hauziński – Akademia Pomorska w Słupsku

12. Prof. UAM dr hab. Zdzisław Hryhorowicz – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

13. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

14. Dr Emilia Ivancu – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

15. Dr hab. Agnieszka Kastory – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16. Prof. dr hab. Artur Kijas – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

17. Dr Tomasz Klimkowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

18. Dr hab. Ewa Kocój – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

19. Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

20. Dr hab. Anna Kotłowska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

21. Dr Andrzej Krzak – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

22. Prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

23. Prof. dr hab. Mirosław Leszka – Uniwersytet Łódzki

24. Dr Andrzej Malinowski – Akademia Pomorska w Słupsku 26.

25. Dr Kirił Marinow – Uniwersytet Łódzki

26. Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

27. Prof. IS PAN dr hab. Lilla Moroz-Grzelak – Instytut Slawistyki PAN

28. Dr hab. Krzysztof Nowak – Uniwersytet Śląski

29. Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek – Collegium Civitas w Warszawie

30. Prof. UAM dr hab. Jędrzej Paszkiewicz – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu WICEPRZEWODNICZĄCY

31. Prof. UAM dr hab. Zdzisław Pentek – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

32. Dr Magdalena Rekść – Uniwersytet Łódzki

33. Dr hab. Jarosław Rubacha – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

34. Dr Wojciech Sajkowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu SEKRETARZ

35. Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

36. Prof. UW dr hab. Jolanta Sujecka – Uniwersytet Warszawski

37. Dr Wojciech Szczepański

38. Prof. UAM dr hab. Witold Szulc – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

39. Dr Justyna Teodorowicz – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

40. Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

41. Prof. UŁ dr hab. Teresa Wolińska – Uniwersytet Łódzki

42. Dr Rafał Woźnica – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

43. Dr hab. Piotr Wróbel – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

44. Dr hab. Dariusz Wybranowski – Uniwersytet Szczeciński

45. Prof. dr hab. Bogusław Zieliński – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu