Literatura naukowa

Poniżej znajduje się baza artykułów, które członkowie komisji zgodzili się udostępnić. Aby przejść do kolejnych artykułów wystarczy kliknąć na linki znajdujące się przy opisach bibliograficznych.

Ilona Czamańska 

  • Miron Barnovschi i jego rodzina w relacjach z Polakami,wWielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2014, s. 79-90.  Link: Miron Barnovschi i jego rodzina
  • Kampania mołdawska Samuela Koreckiego 1615-1616 r. , w: Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski, red. Robert Majzner, Częstochowa-Włocławek 2013, s. 125-140. Link:  Kampania mołdawska Samuela Koreckiego 1615-1616 r.