Konferencje

Zaproszenia:

Komisja Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu i Zakład Bałkanistyki Instytutu Historii UAM uprzejmie zawiadamiają o organizacji dorocznej sesji naukowej z cyklu „Balcanicum”. Tematem tegorocznego spotkania będą:

Elity społeczne i ekonomiczne na Bałkanach

Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-27 października 2018 roku.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłaszanie tematów referatów i streszczeń nie przekraczających pół strony maszynopisu do dnia 15 września 2018 roku na adres organizatorów z dopiskiem „XVII Balcanicum”. Zgłoszenia i streszczenia można przesyłać na adresy e-mail: czaman@amu.edu.pl; wojciech.sajkowski@amu.edu.pl.

Miejscem obrad będzie nowa siedziba Instytutu Historii UAM na Morasku. Organizatorzy zapewniają rezerwację noclegów, ale nie zwracają kosztów podróży. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.
Konferencja tradycyjnie będzie połączona z dorocznym zjazdem członków Komisji Bałkanistyki.

Formularz zgłoszeniowy:

XVII Balcanicum _ formularz (1)

 

 

 

Sprawozdania z konferencji:

XVI Balcanicum – Nieformalne ruchy społeczne i religijne na Bałkanach, 3-4 listopada 2017:
program

XV Balcanicum Migracje i przesiedlenia ludności na Bałkanach, Poznań, 4-5 listopada  2016:
Program

XIV Balcanicum: Polacy na Bałkanachsprawozdanie i program 

XIII Balcanicum: Imperium Osmańskie i Republika Turecka w dziejach Europy (w 600 rocznicę nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych)  (8-10 maja 2014 ) – sprawozdanie i program

XII Balcanicum: U źródeł współczesnych konfliktów na Bałkanach
Wojny bałkańskie 1912–1913 i ich skutki sprawozdanie i program