Konferencje

Zaproszenia:

XVI Balcanicum – Nieformalne ruchy społeczne i religijne na Bałkanach, 3-4 listopada 2017:
program

XV Balcanicum Migracje i przesiedlenia ludności na Bałkanach, Poznań, 4-5 listopada  2016:
Program

Sprawozdania z konferencji:

XIV Balcanicum: Polacy na Bałkanachsprawozdanie i program 

XIII Balcanicum: Imperium Osmańskie i Republika Turecka w dziejach Europy (w 600 rocznicę nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych)  (8-10 maja 2014 ) – sprawozdanie i program

XII Balcanicum: U źródeł współczesnych konfliktów na Bałkanach
Wojny bałkańskie 1912–1913 i ich skutki sprawozdanie i program