Kierownictwo

PRZEWODNICZĄCA: Prof. dr hab. Ilona Czamańska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (biogram i publikacje)

WICEPRZEWODNICZĄCY: Prof. UAM dr hab. Jędrzej Paszkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

SEKRETARZ: Dr Wojciech Sajkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu biogram