Członkowie

1. Prof. UJ dr hab. Ewa Bujwid-Kurek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

3. Prof. dr hab. Ilona Czamańska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu PRZEWODNICZĄCA (biogram i publikacje)

4. Prof. UJ dr hab. Tadeusz Czekalski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5. Prof. UZ dr hab. Jarosław Dudek – Uniwersytet Zielonogórski

6. Prof. dr hab. Mirosław Dymarski – Uniwersytet Wrocławski

7. Dr Danuta Gibas-Krzak – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

8. Prof. dr hab. Ryszard Grzesik – Instytut Slawistyki PAN

9. Dr Jerzy Hatłas – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

10. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

11. Prof. UJ dr hab. Agnieszka Kastory – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12. Dr Tomasz Klimkowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

13. Dr hab. Ewa Kocój – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14. Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

15. Dr hab. Anna Kotłowska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

16. Dr Andrzej Krzak – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

17. Prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

18. Prof. dr hab. Mirosław Leszka – Uniwersytet Łódzki

19. Dr Kirił Marinow – Uniwersytet Łódzki

20. Dr Paweł Michalak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

21. Prof. IS PAN dr hab. Lilla Moroz-Grzelak – Instytut Slawistyki PAN

22. Dr Katarzyna Niemczyk-Wiśniewska

23. Prof. UŚ dr hab. Krzysztof Nowak – Uniwersytet Śląski

24. Prof. dr hab. Ewa Nowicka – Collegium Civitas w Warszawie

25. Prof. UAM dr hab. Jędrzej Paszkiewicz – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu WICEPRZEWODNICZĄCY

26. Prof. UAM dr hab. Zdzisław Pentek – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

27. Dr hab. Magdalena Rekść – Uniwersytet Łódzki

28. Dr hab. Jarosław Rubacha – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

29. Prof. UAM dr hab. Wojciech Sajkowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu SEKRETARZ (biogram i publikacje)

30. Dr Mateusz Sokulski, Uniwersytet Śląski

31. Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

32. Prof. dr hab. Jolanta Sujecka – Uniwersytet Warszawski

33. Dr Wojciech Szczepański

34. Prof.  dr hab. Witold Szulc – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

35. Prof. UŁ dr hab. Teresa Wolińska – Uniwersytet Łódzki

36. Dr Rafał Woźnica – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

37. Prof. UJ dr hab. Piotr Wróbel – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

38. Prof. US dr hab. Dariusz Wybranowski – Uniwersytet Szczeciński

39. Prof. ATH dr hab. Piotr Żurek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej